Zmena úradných hodín OcÚ Paština Závada od 28.10.2020

Na základe Uznesenia Vlády SR č. 587 zo dňa 30.09.2020 SR a Uznesenia Vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 – rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa článku 5 Ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, v súvislosti so šíriacou sa II. vlnou koronavírusu COVID-19

OBEC PAŠTINA ZÁVADA, 013 41 Paština Závada č.57

r u š í

dňom 28.10.2020 až do odvolania

úradné hodiny pre verejnosť.

V prípade potreby odporúčame prednostne využívať:

 • elektronickú komunikáciu: obec@pastinazavada.sk 
 • telefonickú komunikáciu:
  • obecný úrad – 041/ 5572145
  • Ján Masný, starosta obce – 0907 038 972
  • Dana Randová, pracovníčka – 0907 861 073
 • doručiť požiadavky poštou:
  • Obecný úrad Paština Závada, Paština Závada 57, 013 41 Dolný Hričov

Obec zároveň vyzýva občanov, aby dodržiavali platné obmedzenia a nariadenia. Zároveň žiadame občanov, aby na obecný úrad prichádzali iba v nevyhnutných prípadoch a za podmienky, že nepociťujú žiadne príznaky ochorenia a nie sú ani v procese čakania na výsledky testu COVID-19.

Zmena úradných hodín OcÚ Paština Závada – 28.10.2020

Pripomienky a návrhy