NATUR-PACK certifikát

Obec Paština Závada získala za vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov certifikát od OZV NATUR-PACK, a.s.

Pripomienky a návrhy