UPS Paština Závada

Urbárske pozemkové spoločenstvo Paština Závada oznamuje, že vzhľadom na pandemickú situáciu sa plánované valné zhromaždenie členov UPS Paština Závada dňa 2.10.2021 NEBUDE konať a bude PRESUNUTÉ na prvý možný termín, keď to pandemická situácia dovolí.

O dátume a čase konania budú členovia UPS Paština Závada včas informovaní.

Vojtech Decký

Predseda UPS

Pripomienky a návrhy