Stavebný úrad Bytča

Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča – pre všetky obce, ktoré sú začlenené v tomto spoločnom stavebnom úrade ako samostatné stavebné úrady obcí:

  • obmedziť v uvedenom období prijímanie nových žiadostí o vydanie stavebného povolenia, alebo Oznámenia o drobnej stavbe a iných konaní vrátane kolaudačných konaní,
  • občania môžu svoje otázky zasielať poštou na adresu:
    • Spoločný stavebný úrad pre obce v okrese Bytča, Námestie SR č. 5, 014 01 Bytča,
  • emailom na adresy zamestnancov:
  • zverejniť tento oznam na vchodových dverách spoločného stavebného úradu.

Platnosť opatrení: od 10. 3. 2020 do 23.3.2020

Pripomienky a návrhy