Parkovanie v obci

Obecný úrad v Paštinej Závade upozorňuje všetkých občanov a ich návštevy, aby pri parkovaní pred rodinnými domami brali ohľad na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.  V poslednej dobe sa na obecnom úrade množia sťažnosti na parkovanie osobných motorových vozidiel na ceste III. triedy resp. miestnych komunikáciách.

Možnosť zastavenia a státia na ceste upravuje zákon č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Zastavenie a státie § 23

(1) Vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty a na jednosmernej ceste vpravo i vľavo. Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci zastaviť a stáť kolmo, prípadne šikmo na okraj cesty alebo zastaviť v druhom rade. Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy. Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy.

Nakoľko cesta III. triedy v našej obci je úzka, vzťahuje sa na ňu zákaz státia v celej dĺžke,  obec preto nebude vyzývať správcu komunikácie na osadenie dopravného značenia, ktoré by len duplikovalo znenie zákona. Vyzývame preto občanov, ktorí svojim nezodpovedným konaním ohrozujú plynulosť cestnej premávky, aby parkovali svoje vozidlá na vlastných pozemkoch a využívali svoje dvory. Výzva sa týka obyvateľov v celej obci.

V prípade nerešpektovania tejto výzvy zo strany vodičov motorových vozidiel odporúčame obyvateľom, aby sa pri zistení porušovania ustanovenia §23 ods. 1  zákona o cestnej premávke vodičmi, ktorí svojím konaním bránia v bezpečnom a plynulom prejazde miestnych komunikácií a cesty III. triedy v obci iným osobám, priamo obracali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Žilina – okolie, Kysucká cesta 8212/16A, 010 01  Žilina – 0961 403 785, prípadne na linku 158.

Veríme, že túto výzvu pochopíte a svojim postojom prispejete aj vy k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti premávky na cestách v obci Paština Závada.

Ďakujeme za pochopenie. 

Pripomienky a návrhy