Úradné hodiny OcÚ Paština Závada počas vianočných sviatkov

Pripomienky a návrhy