Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

Pripomienky a návrhy